Prokon AS er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen prosjektadministrasjon

Prosjektledelse

Byggeledelse

Med høy kompetanse og lang fartstid innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og byggeadministrasjon, tar vi gjerne ansvaret for å styre et prosjekt fra planlegging til fullførelse.

Om oss

Etablert i 1990

Høy kompetanse og lang fartstid

Uavhengig

Uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen prosjektadministrasjon

Fra start til slutt

Vi tar gjerne ansvaret for å styre prosjekt fra planlegging til fullførelse.

Prokon AS © 1990 - 2018 - Innholdet er beskyttet av åndsverksloven. Kopiering er derav ikke tillatt uten skriftlig tillatelse.